Community

Eindverslag “Samen op weg naar participatie”


 

We zijn blij om aan te kondigen dat het eindverslag van ons project 'Samen op weg naar participatie' vandaag is goedgekeurd door ZonMw. We delen dit goede nieuws graag met alle leden van de Federatie WaihonaPedia. Dit is een belangrijke mijlpaal die we graag met jullie willen vieren.

Bericht ZonMw

 

Graag geven wij onze goedkeuring aan het eindverslag van uw project “Samen op weg naar participatie”.

Wij hebben het verslag met interesse gelezen en zijn van mening dat u een goede invulling heeft gegeven aan de doelen van uw project en het programma Voor elkaar! Het project heeft geresulteerd in het versterken van deelnemende organisaties aan het platform Waihonapedia en het vergroten van het aantal deelnemende patiëntenorganisaties. Resultaten zijn onder meer verdere inzet van deskundigen ten aanzien van de zorgkaart en vragenlijsten, het ondersteunen en versterken van enkele patiëntenorganisaties, het realiseren van werkwijzen in draaiboeken, een pitch en contactstrategie en vernieuwde homepage.

Samenwerking

In het eindverslag wordt aangegeven dat de samenwerking met het bestuur en vrijwilligers van de patiëntenorganisaties is versterkt gedurende het project en dat dit zorgt voor duidelijkheid onder vrijwilligers en effectiviteit van projecten bevordert binnen de organisaties. In het verslag wordt goed aangegeven dat samenwerking niet altijd even eenvoudig gezien de hoge zorgdruk bij de patiëntenorganisaties. De bereidheid is er zeer zeker en waar samenwerking is gelukt is dit ook effectief bevonden.

Resultaten

De resultaten binnen het project en de twee stromen worden goed beschreven. Het is goed te lezen dat nieuwe organisaties zijn aangesloten en de naamsbekendheid van Waihonapedia is vergroot en dat een slag is gemaakt in professionalisering van de organisatie en het platform.

Implementatie

Binnen dit project lijkt de implementatie van de resultaten voor een groot deel geslaagd. Goed om te lezen dat u zelf nog aandachtspunten ziet en hiermee verder aan de slag gaat, zoals het optimaliseren van participatie van familie. U beschrijft goed welke stappen hier nog in gezet moeten worden.

Voor een volgend project willen wij u ook nog enkele aandachtspunten ten aanzien van implementatie en het bereiken van impact meegeven:

  • De draaiboeken zoals genoemd bij de resultaten lijken relevant voor verdere implementatie, maar in de rest van het verslag komen deze niet aan bod. Mogelijk dat hier ideeën over zijn, maar het is goed om de draaiboeken een centrale plek te geven en deze voldoende onder de aandacht te brengen.
  • Bij de resultaten dat een menukaart is ontwikkeld voor intern gebruik en dat hier een samenvatting van is gemaakt voor op de website. De stappen voor het aanmelden bij Waihonapedia voor nieuwe organisaties zou nog iets gestructureerder kunnen zodat het voor de gebruiker helder is wat de precieze stappen zijn. Nu weet je als gebruiker na 2-3 klikken niet altijd precies waar je vandaan komt en wat de opbouw is. Een voorbeeld: op de homepage klik je als gebruiker op stap 2 en dan zie je dit niet op de pagina die volgt. Vanaf die pagina kan je ook niet door naar stap 3.
  • Een zoekbalk op de website zou mogelijk helpend zijn voor de gebruiker, bijvoorbeeld als hij/zij wat wil zoeken over de vragenlijsten en scorekaarten, deze zijn nu niet heel eenvoudig te vinden.

Kennisbenutting

Resultaten van het project kunnen toepassing vinden in de praktijk, maar ook een rol spelen bij het maken van beleid, onderzoek of een ander project. Graag herinneren wij u eraan dat u op basis van de subsidiebepalingen verplicht bent om tot 4 jaar na afronding van dit project aanvullend opgeleverde producten via Mijn ZonMw aan ZonMw aan te bieden. In de nabije toekomst zal ZonMw voor het programma Voor elkaar! wederom projectleidersbijeenkomsten organiseren. U zal voor deze bijeenkomst ook een uitnodiging ontvangen. Uw aanwezigheid is niet verplicht, maar over en weer leren van elkaar staat centraal en kan helpend zijn.

Aandachtspunten

Terwijl we trots zijn op de behaalde resultaten, erkennen we ook dat er ruimte is voor verdere verbeteringen. Daarom zullen de suggesties voor verbetering die door ZonMw zijn genoemd in ons volgende Algemene Ledenvergadering worden besproken. Jullie input en betrokkenheid zijn nodig voor het voortzetten van het succes van dit project.

Hartelijk dank

Bedankt voor jullie voortdurende steun en betrokkenheid bij het project 'Samen op weg naar participatie'. Laten we samen blijven streven naar verdere mooie projecten samen!

Heeft u vragen over het ZonMw project 'Samen op weg naar participatie'?

Neem contact op via andrea@waihonapedia.org

Indien u van mening bent dat WaihonaPedia uw patiëntenorganisatie kan ondersteunen, kunt u ons ook een e-mail sturen.

Andrea  Morales

Posted by

Page history
Last modified by Andrea Morales on 2024/03/05 10:28
Created by Andrea Morales on 2024/03/05 10:26

About the website contents

 

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: wiki@waihonapedia.org